• Výchovný poradca

    • Aktuality

    • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

     Oravská Lesná

      

     Oravská Lesná 299,  029 57, tel. 0435593111

      

      

      

      

     POZVÁNKA

      

      

     Dňa 14.12.2017 o 14.30 hod. sa uskutoční Burza stredných škôl

     v  ZŠ s MŠ Oravská Lesná , na ktorú Vás srdečne pozývame.

      

     Burza je určená pre rodičov a žiakov 8.a 9.ročníka ZŠ.

     Tešíme sa na stretnutie.

      

      

      

      

      

     V Oravskej Lesnej 05.12.2017                            Mgr. Miroslav Kvak

                                                                                  riaditeľ ZŠ

      

      

      

     Bližšie info t.č 0908927326 Mgr. Helena Klimčíková –výchovná poradkyňa