• Výchovný poradca

    • Aktuality

    • Týždeň kariéry.

     Týždeň kariéry sa v roku 2018 uskutoční od 5. do 9. novembra a je príležitosťou spropagovať význam celoživotného poradenstva a kariérových služieb pri rozhodovaní o voľbe štúdia, povolania a zamestnania.

      

     V rámci týždňa kariéry sa uskutočnia na našej škole tieto aktivity:

     7.,a 8., ročník- program KOMPOSYT

     (Ako pomôcť pri výbere povolania)

     9.ročník- návšteva firmy MIBA s.r.o

     Dolný Kubín – duálne vzdelávanie