• Výchovný poradca

    • Aktuality

    • Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023

     Forma podania prihlášky na školský rok 2022/2023 bude elektronicky.

      

     Zákonný zástupca vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 14.3.2022. K prihláške doplní povinné prílohy a potvrdí podanie prihlášky.

     Povinné prílohy:

     • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti-len niektoré odbory
     • Správa z diagnostického vyšetrenia-   týka sa  integrovaných žiakov
     • Potvrdenie národného športového zväzu- predkladá talentovaný žiak , ktorý ide na športovú školu
     • Vyjadrenie lekára so špecializáciou v odbore telovýchovné lekárstvo- žiak , ktorý sa hlási  na športovú školu
     • Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti-vydáva lekár špecialista
     • Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania
     • Kópie diplomov z olympiád/ nepovinná príloha/

      

     Niektoré prílohy si môžete stiahnuť zo srtánky ministerstva školstva priamo tu.

      

     Návod na podanie elektronickej prihlášky nájdete tu.

     Videonávod

      

     Rodičovské združenie pre 9.r sa uskutoční vo februári , o termíne Vás budeme informovať.

     Mgr. Helena Klimčíková