• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299 na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299
    • Telefón
    • 043 5524635
    • Adresa školy
    • č.299 , Oravská Lesná 029 57
     02957 Oravská Lesná
     Slovakia
    • IČO
    • 31902952
    • DIČ
    • 2020574446
    • Riaditeľ školy
    • Mgr. Miroslav Kvak
     Tel: 043 5593427
     Mobil: 0907 850 882
     Email: riaditel@zsoravskalesna.sk
    • Zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň
    • Mgr. Eva Demková
     Tel: 043 5524635
     Mobil: 0907 262 079
     Email: eva.demkova@zsoravskalesna.sk
    • Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
    • Mgr. Serafín Beňuš
     Tel: 043 5524635
     Mobil: 0904 258 780
     Email: serafin.benus@zsoravskalesna.sk
    • Sekretariát školy
    • Ing. Ľudmila Opartyová
     Tel: 043 5593111
     Email: zsolesna@gmail.com