• Výchovný poradca

    • Príklady povolaní

    • Učiteľ

     komunikatívnosť, kultivovaný písomný prejav, vzťah k deťom, empatia, odolnosť voči stresu, sebaovládanie , schopnosť osvojovať si nové postupy.

     Podnikateľ

     efektívne rozhodovanie a organizačné schopnosti, schopnosť doťahovať veci do úspešných cieľov, flexibilita, schopnosť prispôsobiť sa požiadavkám trhu, precíznosť, presnosť, ochota riskovať

     Lekár

     vysoká úroveň praktického a teoretického myslenia, rozhodnosť, schopnosť prijať zodpovednosť, schopnosť zaobchádzať s ľuďmi, psychická odolnosť

     Strojár

     manuálna zručnosť, praktické a technické myslenie, presnosť a precíznosť, samostatnosť a zodpovednosť, koncentrácia pozornosti

     Čašník

     manuálna zručnosť, kultivovaný slovný prejav a správanie, fyzická zdatnosť, schopnosť dobrého sociálneho kontaktu, znalosť cudzieho jazyka

     Účtovníčka

     znalosti z oblasti účtovníctva a obchodnej dokumentácie, využitie výpočtovej techniky pri kancelárskych prácach, presnosť a precíznosť, kultivovaný slovný a písomný prejav, odolnosť voči psychickej záťaži