• Výchovný poradca

    • Typológia osobnosti

    • Intelektuálny typ

     Uprednostňuje riešenie teoretických úloh, ktoré vyžadujú premýšľanie, hľadanie pravdy o svete.

     Umelecký typ

     Dáva prednosť rôznym umeleckým činnostiam, ktoré mu umožňujú vyjadriť sa farbou, tvarom, pohybom, hudbou alebo slovami.

     Manuálne – technický typ

     Uprednostňuje praktické, technické alebo manuálne činnosti, ktoré poskytujú konkrétne a viditeľné výsledky práce.

     Administratívny typ

     Uprednostňuje jasne stanovené činnosti napríklad v obchodnej či administratívnej oblasti, analyzovanie rôznych údajov, dát, organizačné úlohy a administratívne práce.

     Podnikavý typ

     Bavia ho rôzne činnosti, ktoré sú spojené s obchodom, podnikaním, predajom či nákupom rôzneho tovaru, služieb a ktoré vyžadujú energické správanie, podnikavosť, riadenie ostatných ľudí.

     Sociálny typ

     Baví ho pomáhať ľuďom pri riešení ich osobných alebo zdravotných problémov, pri ich vzdelávaní, starostlivosti o deti ale i dospelé osoby.