• Úspechy a ocenenia

   • Školský rok
   • Oblasť
   • Kolo
   • Vyhľadať
   • 2022/2023

   • Domáce kolo

    • Rafael Fajčák 6.B
    • 2. miesto
    • Stolnotenisový turnaj polročný
    • Domáce kolo
    • Telesná a športová výchova
    • Karol Rošťák 6.A
    • 3. miesto
    • Stolnotenisový turnaj polročný
    • Domáce kolo
    • Telesná a športová výchova
    • Benjamín Briš 6.B
    • 4. miesto
    • Stolnotenisový turnaj polročný
    • Domáce kolo
    • Telesná a športová výchova