• Úspechy a ocenenia

   • Školský rok
   • Oblasť
   • Kolo
   • Vyhľadať
   • 2022/2023

   • Okresné kolo

    • Beáta Brišová 5.A
    • ÚR
    • Biologická olympiáda kat. D
    • Okresné kolo
    • Biológia
    • Pripr. Ing. Oparty P.
    • Martina Kuhejdová 8.B
    • 3. miesto
    • Matematická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Matematika
    • Pripr. Mgr. Serafín Beňuš
    • Alžbeta Skotnická 8.B
    • ÚR
    • Matematická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Matematika
    • Pripr. Mgr. Serafín Beňuš
    • Natália Srogoňová 8.A
    • 1. miesto
    • Matematická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Matematika
    • Pripr. Mgr. Zuzana Laššáková
    • Justína Plášeková 7.B
    • 2. miesto
    • Matematická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Matematika
    • Pripr. Mgr. Zuzana Laššáková
    • Daniela Chudobová 7.A
    • ÚR
    • Matematická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Matematika
    • Pripr. Mgr. Zuzana Laššáková
    • Katarína Rabčanová 8.A
    • 2. miesto
    • Biologická olympiáda kat. E-bot
    • Okresné kolo
    • Biológia
    • Pripr. Ing. Oparty P.
    • Katarína Sumegová 6.B
    • ÚR
    • Biologická olympiáda kat. E-zoo
    • Okresné kolo
    • Biológia
    • Pripr. Ing. Oparty P.
    • Andrea Laššáková 8.B
    • ÚR
    • Biologická olympiáda kat. E-zoo
    • Okresné kolo
    • Biológia
    • Pripr. Ing. Oparty P.
    • Natália Srogoňová 8.A
    • ÚR
    • Chemická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Chémia
    • Pripr. Mgr.Mateášová E.
    • Alžbeta Skotnická 8.B
    • ÚR
    • Chemická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Chémia
    • Pripr. Mgr.Mateášová E.
    • Alžbeta Skotnická 8.B, Eliška Katrenčíková 8.B, Daniela Chudobová 7.A
    • 1. miesto
    • Biblická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Náboženská výchova
    • Pripr. PaeDr. Zdena Majcherová
    • Matúš Janeta 5.A
    • 1. miesto
    • Geografická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Geografia
    • Pripr. Mgr. Helena Klimčíková
    • Richard Mlich 5.A
    • 2. miesto
    • Geografická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Geografia
    • Pripr. Mgr. Helena Klimčíková
    • Katarína Dulovcová 5.B
    • ÚR
    • Geografická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Geografia
    • Pripr. Mgr. Helena Klimčíková
    • Tadeáš Briš 7.B
    • ÚR
    • Geografická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Geografia
    • Pripr. Mgr. Helena Klimčíková
    • Alžbeta Skotnická 8.B
    • ÚR
    • Geografická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Geografia
    • Pripr. Mgr. Helena Klimčíková
    • Vanesa Mateášová
    • 3. miesto
    • Hviezdoslavov Kubín
    • Okresné kolo
    • Slovenský jazyk a literatúra
    • Pripr. Mgr. Viera Vrábĺová
    • Martina Kuhejdová 8.B
    • ÚR
    • Pytagoriáda
    • Okresné kolo
    • Matematika
    • Pripr. Mgr. Serafín Beňuš
    • Daniela Chudobová 7.A
    • ÚR
    • Pytagoriáda
    • Okresné kolo
    • Matematika
    • Pripr. Mgr. Zuzana Laššáková