• Práce žiakov

    • Jedno miesto

    • 15.06.2023 01:11
    • (Talent školy)
    • Predstavím vám jedno miesto, 
     nie, nie je to len moje gesto.
     Pre niekoho je to miesto ako za trest,
     miesto na skúšanie či test.

     Každý deň má iný scénar, iný dej,
     ale ty maj len svoj cieľ.
     Každý jeden deň sa začína inak,
     niektorý sa vlečie ako slimák.

     Trieda má aj svojho triedneho učiteľa,
     teda vlastne svojho veliteľa.
     Túži dobrú triedu mať,
     na to by sa asi musel zázrak stať.

     Táto škola má pre mňa zvláštne čaro,
     nikto v nej nevyzerá staro.
     Do školy chodím rada, domov ešte viac,
     čo viac si človek môže priať.

     Ďakujeme všetkým učiteľom,
     že nás viedli správnym smerom.
     Míňa sa náš krásny školský čas,
     dúfame, že stretneme sa všetci zas.

     Sabina Borovjaková, 9. B

    • Naspäť na zoznam článkov