• Deti sú neskutočne dôležité .

     Oni sú budúcnosť sveta.

     Elton John  

     Pedagogický asistent : Mgr. Srogončíková Darina
       Mgr. Chudobová Monika
       Mgr. Pôčiková Anna
       Bc.   Tichoňová Katarína
       Bc.   Podstavková Veronika
       Bc.   Tereštíková Jana

      

     Kontakt : školský špeciálny pedagóg Mgr. Kakusová: jarka213@gmail.com

      

     Náplňm činností pedagogického asistenta na základnej škole:

     • Bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami
     • Uľahčovanie adaptácie dieťaťa na nové prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových , kultúrnych a sociálnych bariér
     • Organizovanie vyučovacích hodín pre rodičov
     • Vykonávanie dozoru počas prestávok
     • Sprevádzanie žiakov mimo triedy
     • Pomáhanie pri príprave učebných pomôcok
     • Zameriavať svoju pozornosť podľa inštrukcie učiteľa
     • Utvárať základné pracovné zručnosti a návyky žiakov
     • Sústrediť žiaka na prácu a zotrvať pri nej určitý čas , ktorý sa postupne predlžuje
     • Rozvíjať základnú orientáciu v bežných životných situáciách