• Aktuality

   • Prevzatie mlieka - september
    • Prevzatie mlieka - september

    • 28.09.2023 09:31
    • V rámci programu Školské mlieko špeciál si mlieko za mesiac september môžete prevziať v piatok 29.09.2023 v čase od 1100hod. do 15:00hod. pri kotolni základnej školy – cez okienko. Takýmto spôsobom sa bude vydávať mlieko pre všetkých žiakov ZŠ aj deti MŠ. Prosíme o dodržanie tohto termínu a času, nakoľko iná možnosť výdaja nebude možná. 

     Zároveň oznamujeme, že podľa rozhodnutia Pôdohospodárskej platobnej agentúry V Bratislave sa budú vydávať 2 litre mlieka na jedno dieťa, na mesiac. 

    • Naspäť na zoznam článkov