• Materská škola

      • Materská škola

       • Materská škola

          • Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy
          • Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy

          • 14.06.2023 13:55
          • Oznamujeme rodičom, ktorí si podali žiadosť na predprimárne vzdelávanie, aby si prišli prevziať rozhodnutia o prijatí dieťaťa do kancelárie materskej školy od dnes 14.6.2023 do piatku 16.06.2023. Rozhodnutie si preberie rodič, ktorý podpísal písomne vyhlásenie a preukáže sa občianskym preukazom.
          • viac
          • Letné prázdniny
          • Letné prázdniny

          • 16.05.2023 19:28
          • Milí rodičia, blíži sa koniec školského roka 2022/2023 a naše deti sa už začínajú tešiť na letné prázdniny. Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin bude celý mesiac júl, počas mesiaca august bude materská škola ZATVORENÁ. Ak máte záujem umiestniť svoje dieťa počas letných prázdnin v materskej škole, zapíšte meno dieťaťa na papier na nástenke, prípadne meno dieťaťa nahláste p. učiteľkám v triedach najneskôr do 16.06.2023.
          • viac
          • Prihláška na zápis do materskej školy
          • Prihláška na zápis do materskej školy

          • 02.05.2023 11:26
          • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Oravskej Lesnej oznamuje:
           Z Á P I S detí do materskej školy
           sa uskutoční od 02. mája do 15. mája 2023.
          • viac
          • Jarné prázdniny
          • Jarné prázdniny

          • 08.02.2023 12:39
          • Vážení rodičia, blížia sa jarné prázdniny, ktoré sú v tomto školskom roku od 27.02.2023 do 3.03.2023. Ak máte záujem umiestniť svoje dieťa počas týchto dní v materskej škole, zapíšte meno dieťaťa na papier na nástenke, prípadne meno dieťaťa nahláste p. učiteľkám v triedach najneskôr do 20.02.2023.
          • viac
          • Čo všetko by mal vedieť budúci prvák?
          • Čo všetko by mal vedieť budúci prvák?

          • 24.01.2023 17:14
          • Obdobie nástupu dieťaťa do školy patrí medzi jeho najvýznamnejšie udalosti v živote. Dieťaťu sa mení nielen zabehaný životný štýl ale aj denný režim. Opúšťa svet hier a každodennú bezstarostnosť. Na úspešné a bezproblémové zvládnutie nárokov v škole musí dieťa spĺňať isté predpoklady. Problémy, zlyhanie, nízke sebavedomie hneď na začiatku školskej dochádzky, môže dieťa vážne ohroziť. Preto je potrebné, aby dieťa vstupovalo do školy zrelé a pripravené zvládať požiadavky, ktoré život v škole prináša. Popis pripravenosti a zrelosti dieťaťa na nástup do 1. ročníka základnej školy nájdete v priloženom dokumente.

          • viac