• Aktuality

   • Európsky deň jazykov
    • Európsky deň jazykov

    • 08.11.2018 19:36
    • Jedna stará múdra veta hovorí: Koľko reči vieš, toľkokrát si človekom.
    •      26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sú v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity.
          Aj naša škola sa zapojila do tejto európskej akcie. Žiaci piateho až deviateho ročníka sa môžu zapojiť do školskej súťaže v návrhu loga alebo plagátu s danou tematikou. po skončení súťaže zverejníme výhercov.     

    • Naspäť na zoznam článkov