• Aktuality

   • Európsky deň jazykov
    • Európsky deň jazykov

    • 07.01.2019 11:53
    • Jedna stará múdra veta hovorí: Koľko reči vieš, toľkokrát si človekom.
    •      26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sú v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity.
          Aj naša škola sa zapojila do tejto európskej akcie. Žiaci piateho až deviateho ročníka sa môžu zapojiť do školskej súťaže v návrhu loga alebo plagátu s danou tematikou. po skončení súťaže zverejníme výhercov.     

          Výsledky súťaže sú:
     V kategórii LOGO: 1. miesto - Natália Grofčíková (9. B)
                                   2. miesto - Branislav Mateáš (9. A)
                                   3. miesto - Erika Mäsiarová (8. B)

     V kategórii POSTER: 1. miesto - Zuzana Tisoňová (9. B)
                                        2. miesto - Mária Kojdová (9. B)
                                        3. miesto - Lucia Smolková (9. B)

          Víťazom gratulujeme a ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili.

      

    • Naspäť na zoznam článkov