• Aktuality

   • Koncoročné športovanie a záver školského roka
    • Koncoročné športovanie a záver školského roka

    • 12.09.2018 10:57
    • Posledné dni školského roka, keď sú už známky uzavreté, učebnice odovzdané a prevzaté, triedy upratané a pripravené na letné prázdniny, venujeme sa športovaniu.
    •      Už je to u nás tradíciou končiť školský rok športovými aktivitami. Tí najmenší - prváci až tretiaci si spoločne zasúťažili v školskej olympiáde. Štvrtáci až deviataci sa rozdelili. Chlapci hrali futbal a dievčatá vybíjanú a volejbal. A takto to dopadlo:

     Školská olympiáda

     1. miesto - družstvo žltej farby, kapitánka Chudobová S.
     2. miesto - družstvo oranžovej farby, kapitán Svinčák F.
     3. miesto - fružstvo zelenej farby, kapitán Kojda T.

      

     Putovný pohár starostu obce vo futbale mladší žiaci

     1. miesto - 6. B
     2. miesto - 6. A
     3. miesto - 6. C

      

     Putovný pohár starostu obce vo futbale starší žiaci

     1. miesto - 9. B
     2. miesto - 9. A
     3. miesto - 8. A

      

     Putovný pohár riaditeľa školy vo volejbale staršie žiačky

     1. miesto - 9. A
     2. miesto - 8. B
     3. miesto - 8. A

      

     Putovný pohár riaditeľa školy vo vybíjanej mladšie žiačky

     1. miesto - 6. A
     2. miesto - 5. A
     3. miesto - 6. C

      

     Výhercom blahoželáme, všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a príjemne strávené dopoludnie. 

      

          A je tu vytúžený koniec školského roka 2017/2018. Prajeme všetkým príjemne strávené prázdniny a vidíme sa v novom školskom roku 2018/2019.

    • Naspäť na zoznam článkov