• Riaditeľské voľno

   • Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299  oznamuje, že v dňoch 17.01-18.01.2019 (štvrtok- piatok) bude udelené  riaditeľské voľno z prevádzkových a organizačných  dôvodov a  z dôvodu mimoriadnej snehovej kalamity(v súlade s ustanovením § 150 ods. 5 zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka).

    V tieto dni nebude v prevádzke  ani  materská škola a ani  školský klub

    Vyučovanie  bude pokračovať v pondelok 21.01.2019.

     

   • Termíny pre rodičov

   • Triedne ZRPŠ

    September 2018

    Plenárne ZRPŠ

    17.10.2018

    Konzultačný deň

    19.11.2018

    Konzultačný deň

    14.1.2019

    Triedne ZRPŠ

    apríl 2019 – podľa potreby

    Konzultačný deň

    13.5.2019

  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Pasovanie prvákov
    • 8. 11. 2018
    • Tak už aj prváci sú riadnymi členmi našej veľkej školskej rodiny.
    • Čítať viac
    • Chutná výstava
    • 8. 11. 2018
    • O šikovných ručičkách našich starých rodičov sme mali možnosť presvedčiť sa už niekoľkokrát.
    • Čítať viac
    • Ministerská návšteva
    • 8. 11. 2018
    • 12. októbra v popoludňajších hodinách do našej školy zavítala milá návšteva.
    • Čítať viac
    • Beh zdravia
    • 8. 11. 2018
    • Bez tejto akcie si už jeseň na prvom stupni nevieme predstaviť.
    • Čítať viac
    • Európsky deň jazykov
    • 8. 11. 2018
    • Jedna stará múdra veta hovorí: Koľko reči vieš, toľkokrát si človekom.
    • Čítať viac
    • Jesenné účelové cvičenia ...
    • 8. 11. 2018
    • ... sa tento rok niesli v znamení poznávania krás Oravy.
    • Čítať viac
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy