• Novinky

     • Pasovanie prvákov
      • Pasovanie prvákov

      • Tak už aj prváci sú riadnymi členmi našej veľkej školskej rodiny.
     • Chutná výstava
      • Chutná výstava

      • O šikovných ručičkách našich starých rodičov sme mali možnosť presvedčiť sa už niekoľkokrát.
      • Ministerská návšteva

      • 12. októbra v popoludňajších hodinách do našej školy zavítala milá návšteva.
     • Beh zdravia
      • Beh zdravia

      • Bez tejto akcie si už jeseň na prvom stupni nevieme predstaviť.
     • Európsky deň jazykov
      • Európsky deň jazykov

      • Jedna stará múdra veta hovorí: Koľko reči vieš, toľkokrát si človekom.
     • Jesenné účelové cvičenia ...
      • Jesenné účelové cvičenia ...

      • ... sa tento rok niesli v znamení poznávania krás Oravy.
     • Škola opäť volá...
      • Škola opäť volá...

      • ... alebo ako sme začali školský rok 2018/2019.
     • Koncoročné športovanie a záver školského roka
      • Koncoročné športovanie a záver školského roka

      • Posledné dni školského roka, keď sú už známky uzavreté, učebnice odovzdané a prevzaté, triedy upratané a pripravené na letné prázdniny, venujeme sa športovaniu.
     • Slávnostné otvorenie telocvične
      • Slávnostné otvorenie telocvične

      • Hurá, hurá, sen sa stal skutočnosťou.
      • Burza stredných škôl

      • Burza stredných škôl v  ZŠ s MŠ Oravská Lesná 14.12.2017 o 14.30 hod.